Publicaties

Onder het beheer van het Steunpunt voor Toerisme en Recreatie werd het logiesaanbod, bezettingsgraden in hotels en campings, en bezoekersaantallen van toeristische attracties in Vlaanderen voor verschillende jaren in kaart gebracht. De meest recente rapporten zijn hier en hier terug te vinden. Samen met het beheer van de verschillende systemen nam Toerisme Vlaanderen begin 2012 deze taak over.